Aplicacions web

Desenvolupament de pàgines i aplicacions web professionals d’accés públic o intern

Posicionament

Assessoria per a un millor posicionament i serveis SEO per a millorar la visibilitat online

Disseny web

Disseny web creatiu i funcional , responsive i amb alta navegabilitat i usabilitat

Drupal

Drupal és un gestor de continguts de codi lliure, flexible, modular que permet una adaptació idònia a les necessitats del client

Android

Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils i smartphones amb Android, plataforma de codi lliure amb un abast de milions d’usuaris

Wordpress

Desenvolupament de projectes web responsives amb Wordpress, amb un disseny adaptat i alt posicionament web